Identifikační údaje

Granotrading s.r.o.

Štěrboholská 560/73, Hostivař
102 00 Praha

IČ: 24164101
DIČ: CZ24164101

Společnost Granotrading s.r.o. je zapojená do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem  F00120267 a tím prohlašuje, že obalový materiál splňuje požadavky zákona č. 477/2001 Sb. ve znění platných předpisů.